Kalite Politikamız

Kıyaslamaya dayalı veri yönetimi ile;

Stratejik temellere dayalı, karar verici, ortak akıl ile yönetilen bir kurum olmak.

Sürekli öğrenen ve öğrendiklerini mevcut çevresinin gelişiminde kullanan çalışanlar yetiştirmek.

Müşteri beklentilerine özgü, operasyonel proseslerin etkin yönetimini sağlamak.

Müşteri odaklı olarak tüm çalışmalarımızda, Toplam Kaliteyi esas almak.Bu temeller ışığında;

Müşteri ve paydaşlarımızı memnun etmek

Kurumumuza olan güveni en üst düzeye taşımak

Sürekli iyileştirmeyi izlenebilir kılmak.

Bilinen bir üretici markası olarak anılmak.